แสดง # 
ชื่อ
ลองเวลและซิโก้ มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนในเขต จังหวัดอุดรธานี
ลองเวล สนับสนุนการอบรมการพัฒนาอุตสาหกรรมการเชื่อมของประเทศไทย
ลองเวล สนับสนุนเครื่่องเชื่อม ใช้ในโครงการอบรมปฏิบัติการ การเชื่่อมโลหะในอุตสาหกรรม
ลองเวล สนับสนุนเครื่องเชื่อมเพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงาน ภาค1
ลองเวล มอบเครื่องเชื่อมไฟฟ้าให้ นักศึษาแผนกช่างเชื่อม ม.ราชภัฏมหาสารคาม ไว้ทดสอบใช้งาน
ลองเวล สนับสนุนเครื่องเชื่อมเพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงาน ภาค 5
ลองเวล สนับสนุนเครื่องเชื่อมเพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงาน ภาค 7
ลองเวล ให้การสนับสนุนงานกีฬา อบจ.คัพ ผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
ลองเวล มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยสนับสนุน โครงการ ของสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
ลองเวล อบรมเครื่องเชื่อมไฟฟ้าให้กับนักศึกษาช่างเชื่อมไฟฟ้า @เอสโบ้สระบุรี
Copyright © 2018 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.