แสดง # 
ชื่อ
ลองเวลสนับสนุนการแข่งทักษะวิชาช่างเชื่อมโลหะ วท.ประจวบคีรีขันธ์ ปี2558
ลองเวลสนับสนุนการแข่งขันขันสุดยอดช่างเชื่อมกับลองเวล ในงาน HOMEHUB FAIR
ลองเวลสนับสนุนการแข่งขันทักษะการเชื่อมโลหะ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ปีการศึกษา 2558
ลองเวลสนับสนุนเครื่องเชื่อมเพื่อใช้ในการเรียนเชื่อมอลูมิเนียม แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับหน่วย สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
Open House Loei College 2015
Grand Opening ฮาร์ดแวร์เฮาส์ สาขาเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัทมิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมสากล ควบคุมระบบ CNC/ROBOTS แผนกช่างเชื่อมโลหะ และช่างกลโรงงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ลองเวลร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบวัสดุและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Inspection Training & Deverlopment of Instructional Media
ลองเวลร่วมแสดงความยินดี ฮาร์ดแวร์ เฮาส์ เปิดตัวสาขาบ่อวินใหม่
Copyright © 2018 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.