แสดง # 
ชื่อ
การอบรมช่างเชื่อมสเตนเลส ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1 จ.กาญจนบุรี
ลองเวลร่วมงานกับร้านสินเจริญยนต์ ในงาน มหกรรมรถเกี่ยวข้าวไทย 2559
ลองเวลสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์งานเชื่อม โครงการ OpenHouse บ้านกาญจนาภิเษก มหานคร เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ลองเวล เข้าร่วมโครงการ Open House 2015 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ลองเวลได้สนับสนุนเครื่องเชื่อม เพื่อใช้ในการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วท.ภูเก็ต
ลองเวล ได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการตัดสินโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 5
ลองเวลร่วมงาน เปิดโลกอาชีพ เพื่อการเรียนรู้ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
สุดยอดช่างเชื่อม กับลองเวล ในงาน Home Hub Fair สาขาทัพไท
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26
ลองเวลสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
Copyright © 2018 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.