แสดง # 
ชื่อ
ลองเวล สัมมนาโครงการวิจัยและส่งเสริมการผลิตและการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2
การอบรมความรุ้เกี่ยวกับเครื่องเชือม ที่ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
การทดสอบเครื่องเชื่อม LONGWELL MMA150 ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล
LONGWELL ขอบคุณ มอบเครื่องเชื่อม MIG/MAG 350 ให้แก่ภาควิชาสาขาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลองเวล มอบหน้ากากออโต้แก่น้องแชมป์ประเทศไทยจากการแข่งขัน World Skill Thailand 2014 เพื่อใช้แข่งขันระดับ ASEAN ในปี 2015
ลองเวล อบรมความรู้เรื่องเครื่องเชื่อมไฟฟ้าให้กับนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ลองเวล สนับสนุนเครื่องเชื่อมใช้ในงานแข่งขันทักษะ ที่ วท.นครศรีธรรมราช
ลองเวล มอบเครื่องเชื่่อม MMA215 ให้กับโรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กเรย์
ลองเวล สนับสนุนเครื่องเชื่อมใช้ในการแข่งขันทักษะงานเชื่อมที่ วท.พิษณุโลก
นักศึกษาชุมนุมหุ่่นยนต์ คณะวิศวรรมศาสตร์ มจพ.เยี่ยม บริษัท มิตรเจริญฯ
Copyright © 2018 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.