แสดง # 
ชื่อ
ลองเวลสนับสนุนเครื่องเชื่อมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ลองเวลสนับสนุนเครื่องเชื่อมเพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานช่างเชื่อมสแตนเลสและคณะกรรมการแข่งขัน ณ สถาบันพัฒนาฝีมอแรงงาน ภาค 7 อุบลราชธานี
ลองเวลสนับสนุน การแข่งขันมวยไทย 7 สี 17 กรกฎาคม 2559
ลองเวลสนับสนุน การแข่งขันมวยไทย 7 สี 24 กรกฎาคม 2559
ลองเวลสนับสนุนเครื่องเชื่อมเพื่อใช้ในการอบรมชางเชื่อมสเตนเลส ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา
ลองเวลสนับสนุนเครื่องเชื่อมเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จ.ราชบุรี
ลองเวลสนับสนุนเครื่องเชื่อมเพื่อใช้ในการอบรม International Welding Engineer 2016
ลองเวลร่วมฝึกอาชีพให้กับผู้สูญเสียสมรรถภาพทางร่างกายจากการทำงาน จ.สงขลา
Welding Course 2016
ลองเวลร่วม กิจกรรมการประกวดและแขงขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ระดับชาติ ประจำปี 2559
Copyright © 2018 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.