หน้ากากปรับแสงอัตโนมัติ

LONGWELL ECO AUTO-DARKENING WELDING HELMET 350S
  รายละเอียดทางเทคนิค
 ขนาดของกระจกปรับแสง(Viewing Area)  90x35 mm
 ขนาดของทั้งแผงด้านหน้า(Size of Cartridge)  110x90x10 mm
 ความเข้มของกระจกสภาวะปกติ(Light State)  DIN 4
 ระดับความเข้มกระจกที่ปรับได้(Variable Shade)  DIN 9 to DIN13
 ความเร็วในการตัดจากสว่างไปมืด(Light to Dark)  1/15,000 S
 ปุ่มปรับหน่วงเวลา จากมืดไปสว่าง(Dark to Light(Delay)  ไม่สามารถปรับได้คงที่ที่ 0.25S - 0.45S
 ปุ่มปรับระดับความเข้มกระจก  ปรับได้ด้านข้าง
 ปุ่มปรับความไวต่อแสง  สามารถปรับได้ตั้งแต่รับต่ำ ถึงระดับสูง
 สวิตซ์เปิดปิด  อัตโนมัติ
 ชนิดของแหล่งจ่ายไฟ  โซลล่าเซลล์ และแบตเตอรี่ลิเทียม(เปลี่ยนได้)
 จำนวนจุดรับแสง  2
 งานเชื่อม  MMA , TIG, MIG/MAG, CUT
 งานเจียร์  สามารถใช้ได้
 แจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ  ไม่มีไฟแสดงสถานะ
 ฟังก์ชั่นทดสอบ  ไม่มีปุ่มทดสอบ
 อุณหภูมิที่ทำงานได้ปกติ  -5°C ~ +55°C
 อุณหภูมิที่จัดเก็บไว้ได้  -20°C ~ +70°C
 วัสดุที่ผลิต  Polypropylene
 น้ำหนัก  480g
   
LONGWELL  AUTO-DARKENING  WELDING HELMET  550S
  
  รายละเอียดทางเทคนิค
ขนาดของกระจกปรับแสง(Viewing Area) 92x42 mm
ขนาดของทั้งแผงด้านหน้า(Size of Cartridge) 110x90x10 mm
ความเข้มของกระจกสภาวะปกติ(Light State) DIN 4
ระดับความเข้มกระจกที่ปรับได้(Variable Shade) DIN 9 to DIN13
ความเร็วในการตัดจากสว่างไปมืด(Light to Dark) 1/25,000 S
ปุ่มปรับหน่วงเวลา จากมืดไปสว่าง(Dark to Light(Delay) สามารถปรับได้ตั้งแต่ 0.1S ถึง 1S
ปุ่มปรับระดับความเข้มกระจก ปรับได้ด้านข้าง
ปุ่มปรับความไวต่อแสง สามารถปรับได้ตั้งแต่รับต่ำ ถึงระดับสูง
สวิตซ์เปิดปิด อัตโนมัติ
ชนิดของแหล่งจ่ายไฟ โซลล่าเซลล์ และแบตเตอรี่ลิเทียม(เปลี่ยนได้)
จำนวนจุดรับแสง 2
งานเชื่อม MMA , TIG, MIG/MAG, CUT
งานเจียร์ สามารถใช้ได้
แจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ มีไฟสดงสถานะ
ฟังก์ชั่นทดสอบ มีปุ่มทดสอบ
อุณหภูมิที่ทำงานได้ปกติ -5°C ~ +55°C
อุณหภูมิที่จัดเก็บไว้ได้ -20°C ~ +70°C
วัสดุที่ผลิต Polypropylene
น้ำหนัก 480g

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.