หน้ากากกรองและอะไหล่

RESPIRATOR & ACCESSORIES
หน้ากากกรองและอะไหล่
 
PICTURE DESCRIPTION OF GOODS
หน้ากากกรองฝุ่น 1 ทาง
INDUSTRIAL SAFETY EQUIPMENT
CHEMICAL RESPIRATOR
    
    รุ่น :   NP305
   Packing : 50Pcs/Ctn.
    
หน้ากากกรองฝุ่น,กลิ่น,เคมี 2 ทาง
INDUSTRIAL SAFETY EQUIPMENT
CHEMICAL RESPIRATOR
    
    รุ่น :   NP306
    Packing : 50Pcs/Ctn.
    
ไส้กรองฝุ่น
INDUSTRIAL SAFETY EQUIPMENT
FACE MASK CARTRIDGE
    
Dust cartridge for nuisance Toxic Dusts
Fumes & Metallic Fumes of Low Toxicisty
    
รุ่น :   RC201
Packing : 12Pcs./Box,120Pcs./Ctn.
ไส้กรองฝุ่น,กลิ่น,เคมี
INDUSTRIAL SAFETY EQUIPMENT
FACE MASK CARTRIDGE
    
Air/Gas Purification Cartridge for
Prevention of Organic Vapours of
Low Toxicity Dust unfavorable Smell
Spray Painting Air Pollutants in Houses
Farms and Industries 
    
รุ่น :   RC203
Packing : 6Pcs./Box,120Pcs./Ctn.
             
Copyright © 2018 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.