หน้ากากกันแสงเชื่อมแบบมือถือและอะไหล่

WELDING HAND SHIELD & ACCESSORIES
หน้ากากมือถือและอะไหล่
 
PICTURE DESCRIPTION OF GOODS
หน้ากากมือถือแดง-MCR
    
 วัตถุดิบ : กระดาษอัดอย่างดี ทนสะเก็ดไฟ ไม่ละลาย
 บรรจุ :    50 ชุด/1 ลัง
    
 
 
          
หน้ากากมือถือเขียว
    
 วัตถุดิบ : กระดาษอัดอย่างดี ทนสะเก็ดไฟ ไม่ละลาย
 บรรจุ :    50 ชุด/1 ลัง
    
   
   
          
หน้ากากมือถือดำ-MCR
    
วัตถุดิบ : พี.วี.ซี.
บรรจุ : 50 ชุด/1 ลัง
    
 
 
          
แผ่นดันกระจกหน้ากากมือถือ
LENS RETAINING SPRING FOR WELDING HAND SHIELD
 
    
เป็นอะไหล่สำหรับใช้ดันกระจกหน้ากาก
มือถือดำ,แดง,และสีเขียว
บรรจุ : 50 ชุด/1 ลัง 
    
Copyright © 2019 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.