อะไหล่ MIG/MAG

MIG-MAG ACCESSORIES
WELDING TORCH
          
Picture Description of Goods
หัว - ท้ายพานา PANA  
 Model :180A Rating:180A Co2,150A Mixed gas  60%duty Cycle 0.6 to 1.0 mm wires 
     
 Model :200A Rating:200A Co2,150A Mixed gas  60%duty Cycle 0.6 to 1.0 mm wires
     
 Model :350A Rating:340A Co2,320A Mixed gas  60%duty Cycle 0.9 to 1.2 mm wires  
 
 Model :500A Rating:500A Co2,450A Mixed gas  60%duty Cycle 1.0 to 1.6 mm wires
                   
หัว - ท้ายยูโร (EURO)   
 Model : 15AK Welding Gun (Bin Zel):180A Co2,150A  mixed Gas 60% duty cycle. 0.6 to 1.0mm wires
 
 Model : 24KD Welding Gun (Bin Zel):250A Co2, 220A  mixed Gas 60% duty cycle. 0.8 to 1.2mm wires
 
 Model : 25AK Welding Gun (Bin Zel) Rating:230A  Co2, 200A mixed Gas 60% duty cycle. 0.8 to 1.2mm  wires
 
 Model : 36KD Welding Gun (Bin Zel) Rating:340A  Co2, 320A mixed Gas 60% duty cycle. 0.8 to 1.2mm  wires
           
หัว - ท้ายโอ.ที.ซี. (OTC)  
 Model : 200A, 350, 500 Air Cooled OTC Model 
     
 Model : 200A Rating:200A Co2,150A Mixed gas  60%duty Cycle 0.6 to 1.0 mm wires  
 
 Model : 350A Rating:340A Co2,320A Mixed gas  60%duty Cycle 0.9 to 1.2 mm wires
 
 Model : 500A Rating:500A Co2,450A Mixed gas  60%duty Cycle 1.0 to 1.6 mm wires
หัว - ท้ายมิลเลอร์ (MILLER)   หัว - ท้ายอีแซบ (ESAB)  
Model : ML150, ML250, ML360, MV240  Model : 250Amp, 315Amp.  
   
PANA Torch Handle PANA Trigger+Switch+ Spring
Model:200,350Amp. Model:200,350Amp.
                   
SWAN-NECK (GUN NECK) (คอปืนเชื่อม)
คอปืนเชื่อมพานา (PANA) คอปืนเชื่อมยูโร (EURO,BIN-ZEL)
คอปืนเชื่อม O T C   คอปืนเชื่อม ESAB
   
     
200A           250A
350A  350A
 500A
                   
TIP BODY,TIP HOLDER, TIP ADAPTOR
Picture Description of Goods   
 PANA    
 - 180,200A เกลียวนอก(outside screw) 
 - 350A เกลียวนอก(outside screw) 
 - 350A เกลียวใน(inside screw)  
 - 500A เกลียวนอก(outside screw) 
 - 500A เกลียวใน(inside screw)  
                   
 EURO(BIN-ZEL)   
 - 15AK    
 - 25AK    
 - 24KD    
 - 36KD    
 - 40KD    
                   
 OTC    
 - 350A เกลียวนอก(outside screw) 
 - 350A เกลียวใน(inside screw)  
 - 500A เกลียวนอก(outside screw) 
 - 500A เกลียวใน(inside screw)  
                   
 ESAB    
 - 250Amp.   
 - 350Amp.   
                   
CONTACT TIP
 PANA - OTC   
 0.8 M6x45mm. E-CU   
 0.9 M6x45mm. E-CU   
 1.0 M6x45mm. E-CU   
 1.2 M6x45mm. E-CU   
 1.4 M6x45mm. E-CU   
 1.6 M6x45mm. E-CU   
           
 EURO(BIN-ZEL)   
 0.8 M x 25mm. E-CU   
 0.9 M x 25mm. E-CU   
 1.0 M x 25mm. E-CU   
 1.2 M x 25mm. E-CU   
 1.4 M x 25mm. E-CU   
           
 ESAB    
 0.8 M6x27mm. E-CU   
 0.9 M6x27mm. E-CU   
 1.0 M6x27mm. E-CU   
 1.2 M6x27mm. E-CU   
 1.4 M6x27mm. E-CU   
           
 MILLER    
 0.6 M6 80130201   
 0.8 M6 80130202   
 1.0 M6 80130203   
 1.2 M6 80130204   
 1.6 M6 80130205   
NOZZLE (GAS NOZZLE)
Picture Description of Goods   
 PANA          
Model :
 180, 200A      
 350A         
 350A(Long)        
 500A         
                   
 EURO(BIN-ZEL)         
Model :   15AK      
 24KD      
 25AK      
 36KD      
 40KD      
 501D      
                   
 OTC       
Model :    200A      
 350A      
 500A      
                   
 ESAB          
Moder :   250A      
 350A      
                   
INSULATOR
PANA (350,500Amp.) EURO (BIN-ZEL) (350Amp.) OTC (200, 350, 500Amp.)
ESAB (250, 350Amp.) MILLER (ML150, ML250, ML360, MV240) LINCOLN
                   
ORIFICE (GAS DIFFUSERS)
PANA  EURO(BIN-ZEL)
 MODEL : 350A, 500A   MODEL : 24KD,  36KD,40KD
   OTC           

   

 

MODEL : 350A, 500A          
                   
LINER
PANA (TEFLON) EURO(BIN-ZEL)(TEFLON)


MODEL : 200,350A,500A 
 
MODEL : 15AK, 24KD,40KD 
 
   OTC  OTC 
MODEL :0.8mm, 1.2mm MODEL : 180A, 350A, 500A
                   
ROLLER
PANA  EURO(BIN-ZEL)
OTC  MILLER 
                   
                   
                   
                   
Copyright © 2019 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.