อุปกรณ์-อะไหล่เครื่องตัดพลาสม่า

PLASMA ACCESSORIES
อุปกรณ์-อะไหล่เครื่องตัดพลาสม่า
                   
P-80 PANASONIC (Air Cooled) No. หัวตัดพลาสม่าพานาโซนิค
                                              1  Hand Torch Body 
2  Electrode  
3  Tip 1.3mm, 1.5mm, 1.7mm.
4  Tip 1.3mm, 1.5mm, 1.7mm.
5  Shield Cup  
6  Site Wheel  
7  Pana Air Plasma cutting torch complete set  5m.
 
                   
PT-31 (ESAB,L-TEC,LINDE) No.  หัวตัดพลาสม่า PT-31
         1  Hand Torch Body 
2  Electrode  
3  Extended Electrode (XL) (Long Electrode)
4  Swirl baffle(Ring) 4 Holes, (XL=6Holes)
5  Tip  
6  Extended Tip 
7  Extended Tip (XL) (Long Tip 30-40A 0.9mm
8  Shield Cup  
9  PT-31 Air Plasma Cutting Torch complete set  5m.
                   
SG-51 (Air Cooled) No. หัวตัดพลาสม่า SG-51
                                        1  Hand Torch Body 
2  Electrode  
3  Swirl baffle(Ring) 
4  Tip 30A(0.9), 40A(1.0), 50A(1.1)
5  Shield Cup  
6  SG-51 Air Plasma Cutting Torch complete set  5m.
                   
SG 53 (Air Cooled)    No.   หัวตัดพลาสม่า SG-53

 1  Hand Torch Body  
 2  Short Electrode 
 3  Electrode  
 4  Short Tip 40Amp.(0.9),50Amp.(1.0),60Amp.(1.1)
 5  Tip 40Amp.(0.9), 50Amp.(1.0), 60Amp.(1.1)
 6  Shield Cup  
 7  SG-53 Air Plasma Cutting Torch complete set  5m.  
                   
SG-55 (Air Cooled) No. หัวตัดพลาสม่า SG-55
 1  Hand Torch Body 
 2  Electrode  
 3  Tip 40A(0.9), 50A(1.0), 60A(1.1)
 4  Shield Cup  
 5  SG-55 Air Plasma Cutting Torch complete set  5m.
                   
ME-50,PT-41, SP-50, P-50 No. หัวตัดพลาสม่า ME-50,PT-41, SP-50, P-50
 1  Hand Torch Body 
 2  Electrode  
 3  Swirl Baffle(Ring) 
 4  Tip  
 5  Shield Cup  
 6  ME-50,PT-41 Air Plasma Cutting Torch  complete set 5m.
                   
PT-51 (SP40) (APC50) (JG50) No. หัวตัดพลาสม่า PT-51 SP40 APC50 JG50
                      1  Hand Torch Body 
 2  Electrode (Hf,Zr) 
 3  Swirl Baffle(Ring) 
 4  Tip  
 5  Shield Cup 
      
                   
SP60 No. หัวตัดพลาสม่า SP60 
 1  Electrode (HF) 
 2  Tip 60A. 1.2mm 
 3  Shield Cup 
 4  SP60- Air Plasma Cutting Torch complete set  5m. (with pilot + site wheel)
                   
SUN SHINE (South Korea) No. หัวตัดพลาสม่าSUN SHINE (South Korea)
 1  Hand Torch Body  
 2  Electrode  
 3  Tip  
 4  Shield Cup  
 
                   
OTC-D 7000 50A/70A MILLER-APT 5000/7000 P-TRON-PZ 100     No. หัวตัดOTC-D 7000 50A/70A MILLER-APT 5000/7000 P-TRON-PZ 100
1  Tip 1.0mm(50A), 1.2mm(70A)
2  Electrode
3  Shield Cup
 
             
OTC-D12000 No. หัวตัดพลาสม่า OTC-D12000
 1  Tip 1.0mm(50A), 1.5mm(80A),  1.6mm(120A)
 2  Electrode  
 
                   
PCH-20 Thermal Dynamics DYNAPAK 110 No. หัวตัดPCH-20 Thermal Dynamics DYNAPAK 110

 1  Hand Torch Body 
 2  Electrode  
 3  Swirl Baffle(Ring) 
 4  Tip  
 5  Shield Cup  
                   
PCH/M25 Thermal Dynamics No. หัวตัด PCH/M25 Thermal Dynamics
 1  Hand Torch Body 
 2  Electrode  
3  Swirl Baffle(Ring)
4  Tip  
5  Shield Cup 
6  Shield Cup,crown w/9-6003
                   
PCH/M30 Thermal Dynamics Pak3 No. หัวตัด PCH/M30 Thermal Dynamics Pak3
 1  Switch  
 2  Oring  
 3  Electrode  
 4  Swirl Baffle(Ring) 
 5  Tip  
 6  Shield Cup  
                   
PCH/M-26/28/35/38 Thermal Dynamics,Stak Pak, Pakmaster50 No. หัวตัดPCH/M-26/28/35/38
 1  Hand Torch Body 
 2  Electrode Hf DJ330021 9-6006
 3  Electrode Hf (long life) DJ330022 9-6506
 4  Swirl Baffle (Ring), GasDistributor(Ceramic)
 5  Tip, Stand off, 35A 0.8 DZ330032 9-6500
 6  Tip, 0.8 DZ330034 9-6001
 7  Shield Cup  
                   
PCH/M-40 Thermal Dynamics No. หัวตัดPCH/M-40 Thermal Dynamics
 1  Electrode  
2  Swirl Baffle(Ring)
3  Tip 
4  Shield Cup
5  Shield Cup,long life
6  Shield Cup,crown long life
           
PCH/M-51 Thermal Dynamics 3XR,4XI,5XR No. หัวตัด PCH/M-51 Thermal Dynamics 3XR,4XI,5XR
 1  Hand Torch Body 
 2  O-ring  
 3  Electrode  
 4  Tip  
 5  Shield Cup  
 6  Crown Shield Cup 
                   
PCH/M-52 Thermal Dynamics Pak5XR DG&10XR No. หัวตัด PCH/M-52 Thermal Dynamics Pak5XR DG&10XR
 1  Hand Torch Body 
 2  O-ring  
 3  Electrode  
 4  Tip  
 5  Gouging Tip 
 6  Shield Cup  
 7  Crown Shield Cup 
                   
A90 P90 Trafimet No. หัวตัด A90 P90 Trafimet
 1  Electrode Zr 
 2  Tip 1.4mm  
                   
Hypertherm MAX20 (PAC110) No. หัวตัด Hypertherm MAX20 (PAC110)
 1  O-ring  
 2  Swirl Baffle (Ring) 
 3  Electrode  
 4  Electrode, extended 
 5  Tip  
 6  Tip, extended 
 7  Retaining cap 
                   
Max20 Hypertherm Powermax 350 (PAC110) No. หัวตัด Max20 Hypertherm Powermax 350 (PAC110)
 1  O-ring  
 2  Swirl Baffle (Ring) 
 3  Electrode, extended 
 4  Nozzle/Tip 20A 0.8 
 5  Nozzle/Tip 25A 0.9 
 6  Retaining cap 
                   
Copyright © 2019 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.