กิจกรรมสาธิตสินค้าและแนะนำบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

 

Global House สาขามุกดาหาร ระหว่างวันที่ 4-9 พฤศจิกายน 2559

       

Global House สาขานครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 4-9 พฤศจิกายน 2559

       

 

Global House สาขายโสธร ระหว่างวันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2559

       

 

Global House สาขาลำพูน ระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2559

       

 

Global House สาขานครพนม ระหว่างวันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2559

coming soon !!!

 

Global House สาขาเวียงกุมกาม ระหว่างวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2559

coming soon !!!

 

Global House สาขาบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2559

coming soon !!!

 

Global House สาขาน่าน ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2559

coming soon !!!

 

 

Copyright © 2018 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.