กิจกรรมสาธิตสินค้าและแนะนำบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2559

 

Home Hub สาขาขอนแก่น ระหว่างวันที่ 3-12 ธันวาคม 2559

 

บิ๊กโฮม เมืองเลย ระหว่างวันที่ 3-12 ธันวาคม 2559

 

ทรัพย์เจริญรุ่งเรืองสตีล จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 7-13 ธันวาคม 2559

 

 

ย้งเฮ้าส์ กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่  9-12 ธันวาคม 2559

Global House สาขาอุดรธานี จ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ 14-21 ธันวาคม 2559

 

Global House สาขาระยอง จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 14-21 ธันวาคม 2559

 

บมจ.สุวันนี โฮมเซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 14-21 ธันวาคม 2559

 

 

 

Copyright © 2018 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.