กิจกรรมสาธิตสินค้าและแนะนำบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2559

BMC จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 3-8 ตุลาคม 2559

 Home Hub สาขาขอนแก่น จ. ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม 2559

 

Home Hub สาขาทัพไท จ.อุบลราชธานี  ระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม 2559

Home Hub สาขาอุดรธานี จ.อุดรธานี  ระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม 2559

 MEGA HOME สาขานครราชสีมา จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2559

       

Global House สาขานครราชสีมา จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม 2559

ESBO สาขาสระบุรี จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2559

MEGA HOME สาขารังสิต จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 26-31 ตุลาคม 2559

 
Copyright © 2018 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.