กิจกรรมสาธิตสินค้าและแนะนำบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

แผนกิจกรรมสาธิตสินค้าและแนะนำบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

 

Global House สาขาเวียงกุมกาม ระหว่างวันที่ 3-10 พฤษภาคม 2559

Homehub สาขา ทัพไท ระหว่างวันที่ 11 - 20 พฤษภาคม 2559

 

 

Copyright © 2018 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.