กิจกรรมสาธิตสินค้าและแนะนำบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2559

 

MEGA Home สาขารังสิต ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2559

ร้านทรัพย์เจริญรุ่งเรืองสตีล ระหว่างวันที่ 6-16 มิถุนายน 2559

Global House สาขาร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2559

Hardware House สาขาศรีราชา ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2559

Copyright © 2018 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.