กิจกรรมสาธิตสินค้าและแนะนำบริการ ประจำเดือน เมษายน 2559

 

แผนกิจกรรมสาธิตสินค้าและบริการ ประจำเดือนเมษายน 2559

 

Hardware House สาขา อยุธยา ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2559

     
 

Hardware House สาขา บางนา ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2559

Hardware House สาขา ระยอง ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2559

ร้านประยงค์กลการ จ.เชียงราย  ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน  2559

   

 

Copyright © 2018 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.