เอกสารรับรองผลการทดสอบ LONGWELL MMA185 HDPE Digital

1.เอกสารรับรองผลการ Test Report MMA 185 HDPE Digital จาก มหาวิทยาลัยมหิดล

{AG rootFolder="/images/stories" thumbWidth="157" thumbHeight="218" thumbAutoSize="none" arrange="name" backgroundColor="ffffff" foregroundColor="808080" highliteColor="fea804" frame_width="600" frame_height="800" newImageTag="0" newImageTag_days="6" paginUse="1" paginImagesPerGallery="6" albumUse="1" showSignature="0" plainTextCaptions="0" ignoreError="0" ignoreAllError="0" template="classic" popupEngine="slimbox"}/cer-mma185hdpedigital-mu{/AG}


 2.เอกสารรับรองผลการ Test Report MMA 185 HDPE Digital จากสถาบันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

{AG rootFolder="/images/stories" thumbWidth="157" thumbHeight="218" thumbAutoSize="none" arrange="name" backgroundColor="ffffff" foregroundColor="808080" highliteColor="fea804" frame_width="600" frame_height="800" newImageTag="0" newImageTag_days="6" paginUse="1" paginImagesPerGallery="6" albumUse="1" showSignature="0" plainTextCaptions="0" ignoreError="0" ignoreAllError="0" template="classic" popupEngine="slimbox"}/certificate57/mma185-hdpe-digital-from-ee57{/AG}

Copyright © 2018 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.