ลองเวล สนับสนุนเครื่องเชื่อมเพื่อใช้ในการแข่งขันในงาน มหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้
การประชุมวิชาการองค์การนักวิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชา สาขาช่างเชื่อมโลหะ ระดับภาค (ภาคใต้)
ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2559
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

 

Copyright © 2018 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.