ลองเวลสนับสนุนเครื่องเชื่อมเพื่อใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพการเชื่อมโลหะระดับภาค

ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2559

ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559

ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ.ระยอง

 

Copyright © 2018 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.