ลองเวล สนับสนุนเครื่องเชื่อมเพื่อใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ขั้นพื้นฐาน ระดับภาค(ภาคกลาง)
ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2559
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ระดับ ปวช.
2G GTAW&SMAW
3G GTAW&SMAW
4G GTAW&SMAW
วันที่ 10 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

 

 

Copyright © 2018 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.