คีมจับลวดเชื่อม(GOUGING TORCH)

GOUGING TORCHES (AIR ARC TORCH COMPLETE  
คีมจับลวดเชื่อมคาร์บอน ตัดร่อง พร้อมสาย ครบชุด คีมจับลวดเชื่อมคาร์บอนตัดร่อง 
 

Model :   K3000   Ref.:  K-3
Accepts :   Pointed and Flat Carbon From 1/8"(3.2mm.) to  1/2"(12.7mm.)
Current :   90-600 Amp.
Compressed Air  Pressure :   80 Psi (5.6 kg/cm2)
Flow Rate :   36 cfm (1m3/Min)
 

  
Model :   K4000   Ref.:  K-4
Accepts :   Pointed and Flat Carbon From 1/8"(3.2mm.) to  1/2"(12.7mm.)
Current :   90-800 Amp.
Compressed Air Pressure :   80 Psi (5.6 kg/cm2)
Flow Rate :   36 cfm (1m3/Min)
     
 
Model :   K5000   Ref.:  K-5
Accepts :   Pointed and Flat Carbon From 1/8"(3.2mm.) to  5/8"(16mm.)
Current :   120-1000 Amp.
Compressed Air Pressure :   80 Psi (5.6 kg/cm2)
Flow Rate :   36 cfm (1m3/Min)
     
Copyright © 2018 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.