ถุงมือหนัง (SAFETY GLOVE)

SAFETY GLOVE
ถุงมือหนัง
 
PICTURE DESCRIPTION OF GOODS

ถุงมือหนังท้อง 2 สี-สั้น

 

การใช้งาน : ใช้กับงานจับเหล็กทั่วไป

บรรจุ : 1 โหล/ถุง

ถุงมือหนังท้อง 2 สี-ยาว

 

การใช้งาน : ใช้กับงานจับเหล็กทั่วไป

บรรจุ : 1 โหล/ถุง

ถุงมือหนังผิวเฟอร์ทั้งชุด 3 สี-สั้น

 

การใช้งาน : ใช้กับงานจับเหล็กทั่วไป

บรรจุ : 1 โหล/ถุง

ถุงมือหนังผิวเฟอร์ทั้งชุด 3 สี-ยาว

 

การใช้งาน : ใช้กับงานจับเหล็กทั่วไป

บรรจุ : 1 โหล/ถุง

ถุงมือแฟนซีผ้าลาย

 

การใช้งาน : ใช้กับงานจับเหล็กทั่วไป

บรรจุ : 1 โหล/ถุง

ถุงมือหนังผิวอาก้อน (เกรด A)

 

การใช้งาน : ใช้กับงานเชื่อมทั่วไป

บรรจุ : 1 โหล/ถุง

ถุงมือหนังเฟอร์สลับท้อง 1 หน้า-สั้น

 

การใช้งาน : ใช้กับงานเชื่อม และงานจับเหล็กทั่วไป

บรรจุ : 1 โหล/ถุง

ถุงมือหนังเฟอร์สลับท้อง 1 หน้า-ยาว

 

การใช้งาน : ใช้กับงานเชื่อม และงานจับเหล็กทั่วไป

บรรจุ : 1 โหล/ถุง

 

ถุงมือหนังผิวเหลือง-สั้น(ขอบพียู)

 

การใช้งาน : ใช้กับงานเชื่อม และงานจับเหล็กทั่วไป

บรรจุ : 1 โหล/ถุง

ถุงมือหนังผิวเหลือง-ยาว(ขอบพียู)

 

การใช้งาน : ใช้กับงานเชื่อม และงานจับเหล็กทั่วไป

บรรจุ : 1 โหล/ถุง

 

ถุงมือหนังผิวเหลือง-สั้น(ขอบหนังท้อง)

 

การใช้งาน : ใช้กับงานเชื่อม และงานจับเหล็กทั่วไป

บรรจุ : 1 โหล/ถุง

ถุงมือหนังผิวเหลือง-ยาว(ขอบหนังท้อง)

 

การใช้งาน : ใช้กับงานเชื่อม และงานจับเหล็กทั่วไป

บรรจุ : 1 โหล/ถุง

ถุงมือหนังเฟอร์ทั้งชุด-สั้น (A1)

 

การใช้งาน : ใช้กับงานเชื่อม และงานจับเหล็กทั่วไป

บรรจุ : 1 โหล/ถุง

ถุงมือหนังเฟอร์ทั้งชุด-ยาว (A1)

 

การใช้งาน : ใช้กับงานเชื่อม และงานจับเหล็กทั่วไป

บรรจุ : 1 โหล/ถุง

ถุงมือบุซับในสีน้ำเงินเข้ม 13"

(ทนความร้อน)

การใช้งาน : ใช้กับงานเชื่อมที่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน

บรรจุ : 1 โหล/ถุง

ถุงมือหนังท้องยาวพิเศษ 18 นิ้ว

 

การใช้งาน : ใช้กับงานจับเหล็กทั่วไป         (ไม่มีซับใน)

บรรจุ : 1 โหล/ถุง

เสื้อเอี๋ยมหนัง

 

การใช้งาน : ใช้กับงานเชื่อม เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม

บรรจุ : 1 ชุด/ถุง

Copyright © 2018 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.