ถุงมือผ้าค๊อตตอน (COTTON GLOVE)

COTTON GLOVE
ผ้าปิดจมูก,ถุงมือผ้าค๊อตตอน
 
PICTURE DESCRIPTION OF GOODS
ถุงมือผ้าค๊อตตอน 4 ขีด
Cotton Glove
 
ขนาด/โหล 4 ขีด(400กรัม)
 สี  ขาวขอบน้ำตาล 
 บรรจุ  25โหล/ถุง 
    
ถุงมือผ้าค๊อตตอน 5 ขีด
Cotton Glove
 
 ขนาด/โหล 5 ขีด (500กรัม)
 สี ขาวขอบเขียว
 บรรจุ 25โหล/ถุง
 
ถุงมือผ้าค๊อตตอน 7 ขีด
Cotton Glove
ขนาด/โหล 7 ขีด(700กรัม)
สี ขาวขอบเหลือง
บรรจุ 20โหล/ถุง 
 
ถุงมือผ้าค๊อตตอน-สีเทา รุ่นหนา 7 ขีด
Cotton Glove
ขนาด/โหล 7 ขีด(700กรัม)
สี เทาขอบเขียว 
บรรจุ 20โหล/ถุง
 
Copyright © 2019 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.