กาพ่นสี(SPRAY GUN)

 

SPRAY GUN กาพ่นสี
 
PICTURE DESCRIPTION OF GOODS
MODEL : S112 MC-WELD (รุ่นกระป๋องล่าง-กาดูด)
LOW PRESSURE SPRAY GUN (กาพ่นสี่ที่ใช้แรงดันต่ำ)
     
STANDARD NOZZLE(ขนาดปากกาพ่นสี,นมหนู) : 1.2mm
OPTION NOZZLE (ขนาดนมหนู) : 0.8 - 1.5mm 
OPERATION PRESSURE (แรงดัน) : 2.0 - 3.5bar 
PATTERN WIDTH(ความกว้างของสีที่กระจาย) : 200-250mm
AIR CONSUMPTION PAINT(ปริมาณการพ่นสี) : 3.2 - 5.6cfm
CAPACITY(ขนาดกระป๋องบรรจุสี) : 750cc 
PACKING(ปริมาณการบรรจุ) : 10 ชุด/ลัง 
     
PICTURE DESCRIPTION OF GOODS
MODEL : F-75S  (รุ่นกระป๋องล่าง-กาดูด) 
HIGH PRESSURE SPRAY GUN(กาพ่นสีที่ใช้แรงดันสูง)
     
STANDARD NOZZLE(ขนาดปากกาพ่นสี,นมหนู) : 1.5mm
OPTION NOZZLE (ขนาดนมหนู) : 1.3 - 1.8mm 
OPERATION PRESSURE (แรงดัน) : 3.0 - 4.0bar 
PATTERN WIDTH(ความกว้างของสีที่กระจาย) : 180-250mm
AIR CONSUMPTION PAINT(ปริมาณการพ่นสี) : 3.5 - 6.4cfm
CAPACITY(ขนาดกระป๋องบรรจุสี) : 750cc 
PACKING(ปริมาณการบรรจุ) : 20 ชุด/ลัง 
     
PICTURE
DESCRIPTION OF GOODS
MODEL : J4001 MC-WELD (รุ่นกระป๋องล่าง-กาดูด)
HIGH PRESSURE SPRAY GUN(กาพ่นสีที่ใช้แรงดันสูง)
     
STANDARD NOZZLE(ขนาดปากกาพ่นสี,นมหนู) : 1.8mm
OPTION NOZZLE (ขนาดนมหนู) : 1.4 - 2.5mm 
OPERATION PRESSURE (แรงดัน) : 3.0 - 4.0bar 
PATTERN WIDTH(ความกว้างของสีที่กระจาย) : 220-270mm
AIR CONSUMPTION PAINT(ปริมาณการพ่นสี) : 4.6- 7.1cfm
CAPACITY(ขนาดกระป๋องบรรจุสี) : 1000cc 
PACKING(ปริมาณการบรรจุ) : 10 ชุด/ลัง 
 
PICTURE DESCRIPTION OF GOODS
MODEL : F-75G  (รุ่นกาบน)  
HIGH PRESSURE SPRAY GUN(กาพ่นสีที่ใช้แรงดันสูง)
STANDARD NOZZLE(ขนาดปากกาพ่นสี,นมหนู) : 1.5mm
OPTION NOZZLE (ขนาดนมหนู) : 1.3 - 1.8mm 
OPERATION PRESSURE (แรงดัน) : 3.0 - 4.0bar 
PATTERN WIDTH(ความกว้างของสีที่กระจาย) : 180-250mm
AIR CONSUMPTION PAINT(ปริมาณการพ่นสี) : 3.5 - 6.0cfm
CAPACITY(ขนาดกระป๋องบรรจุสี) : 300cc 
PACKING(ปริมาณการบรรจุ) : 25 ชุด/ลัง 
     
                   
Copyright © 2019 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.