หนังสือรับรองผลการประเมินเครื่องเชื่อม LONGWELL จากศูนย์รับรองมาตรฐานงานเชื่อมและการตรวจสอบ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1.หนังสือรับรองผลการประเมินสมรรถนะเครื่องเชื่อม LONGWELL MIG-MAG 270 Welding Machine

{AG rootFolder="/images/stories" thumbWidth="157" thumbHeight="218" thumbAutoSize="none" arrange="name" backgroundColor="ffffff" foregroundColor="808080" highliteColor="fea804" frame_width="600" frame_height="800" newImageTag="0" newImageTag_days="6" paginUse="1" paginImagesPerGallery="6" albumUse="1" showSignature="0" plainTextCaptions="0" ignoreError="0" ignoreAllError="0" template="classic" popupEngine="slimbox"}/certificate_longwell/wisa001_mig270{/AG}


2.หนังสือรับรองผลการประเมินสมรรถนะเครื่องเชื่อม LONGWELL MIG=MAG 350 Welding Machine

{AG rootFolder="/images/stories" thumbWidth="157" thumbHeight="218" thumbAutoSize="none" arrange="name" backgroundColor="ffffff" foregroundColor="808080" highliteColor="fea804" frame_width="600" frame_height="800" newImageTag="0" newImageTag_days="6" paginUse="1" paginImagesPerGallery="6" albumUse="1" showSignature="0" plainTextCaptions="0" ignoreError="0" ignoreAllError="0" template="classic" popupEngine="slimbox"}/certificate_longwell/wisa002_mig350{/AG}

 

Copyright © 2018 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.