ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

การเชื่อมเป็นงานที่อันตราย และอาจสร้างความเสียหายต่อตัวคุณและผู้อื่น
ดังนั้น ควรมีการป้องกันอย่างดีเมื่อมีการเชื่อม สำหรับรายละเอียดโปรดอ้างอิงจากข้อแนะนำในความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุจากผู้ผลิต

  ผู้ใช้งานเครื่องเชื่อมควรเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมการใช้งานจากผู้ที่มีความชำนาญมาก่อน
• ใช้แรงงานจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
• ผู้ใช้งานควรมีใบอนุญาติในการทำงานเชื่อม
• ปิดสวิทช์ไฟก่อนการซ่อมบำรุง
   
  ไฟฟ้าช๊อต อาจเป็นอันตรายถึงตายได้
• ควรต่อสายดิน
• ห้ามแตะตัวนำไฟฟ้าด้วยมือเปล่าในขณะที่ไม่ได้สวมชุดป้องกัน หรือในขณะที่สวมชุดหรือถุงมือที่เปียก
• ต้องให้แน่ใจว่ามีการป้องกันด้วยฉนวนเอาไว้แล้วเพื่อไม่ให้ลงกราวด์หรือดินและชิ้นงาน
• ต้องมั่นใจว่าตำแหน่งที่คุณใช้งานมีความปลอดภัย
   
  รังสีจากการเชื่อมอาจเป็นอันตรายต่อดวงตาและผิวหนัง
• ให้สวมชุดป้องกันและใช้หน้ากากสำหรับงานเชื่อมเพื่อป้องกันผิวหนังและดวงตา
• ใช้หน้ากากหรือแว่นที่สามารถป้องกันช่วงรังสีที่เป็นอัตตรายได้
   
  รังสีจากการเชื่อมอาจเป็นอันตรายต่อดวงตาและผิวหนัง
• ให้สวมชุดป้องกันและใช้หน้ากากสำหรับงานเชื่อมเพื่อป้องกันผิวหนังและดวงตา
• ใช้หน้ากากหรือแว่นที่สามารถป้องกันช่วงรังสีที่เป็นอันตรายได้
   
  การใช้งานที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการระเบิดและเพลิงไหม้ได้
• ไม่ควรเชื่อมงานใกล้กับวัตถุไวไฟเพราะประกายไฟจากการเชื่อมอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้
• ควรมีถังดับเพลิงไว้ใกล้ ๆ กับจุดที่ทำการเชื่อมและควรฝึกการใช้งานถังดับเพลิงให้กับผู้เชื่อมด้วย
• ห้ามใช้เชี่อมถังบรรจุก๊าซ / น้ำมัน
• ห้ามใช้เครื่องเชื่อมนี้เพื่อหลอมละลาย
   
  ชิ้นงานที่เชื่อมจะร้อนจัดและทำให้เกิดการไหม้พองที่รุนแรงได้
• ห้ามจับชิ้นงานที่ร้อนด้วยมือเปล่า
• ในการเชื่อมที่ต่อเนื่องควรปล่อยให้หัวเชื่อมเย็นตัวลงบ้าง
   
  สนามแม่เหล็กจากการเชื่อมจะส่งผลต่อเครื่องช่วยคลุมกรเต้นของหัวใจ (pacemaker)
• ผู้ใช้เครื่องช่วยคลุมการเต้นของหัวใจควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้จุดที่ทำการเชื่อม จนกว่าจะได้ปรึกษาแพทย์ก่อน
   
  ส่วนที่เคลื่อนไหวได้อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
• ให้อยู่ห่างจากส่วนที่เคลื่อนไหวได้เช่น ใบพัดลม
• ช่วงใช้งานเครื่องเชื่อมควรอยู่ในตู้ตัวถังของมันและปิดช่องที่เปิดได้ทั้งหมด
   
  โปรดติดต่อขอรับความช่วยเหลือเมื่อเครื่องเชื่อมไม่ทำงานตามปกติ
• เมื่อมีปัญหาการใช้งานให้ดูคู่มือการใช้งานในหัวข้อที่เกียวข้อง
• ติดต่อศูนย์บริการของตัวแทนจำหน่ายถ้าหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาโดยการอ่านจากคู่มือได้

 

 

Copyright © 2018 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.