ลองเวล ร่วมงาน Grand Open House วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร แผนกช่างเชื่อมโลหะ เทคนิคโลหะ จ.สกลนคร

วันที่ 25 มกราคม 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.