ลองเวล สาธิตการใช้เครื่อง SIMULATOR VRTEX 360 และเครื่องเชื่อม LINCOLN 

ที่ ศูนย์พัฒนางานเชื่อมและทดสอบฝีมือช่างเชื่อมสากล (ศงสช)

ณ ศูนย์ปฏิบัติการบำรุงรักษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย EGAT สนง.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.