ลองเวลสนับสนุนเครื่องเชื่อมเพื่อใช้ในการแข่งขันทักษาวิชาชีพ สาขาวิชาช่างเชื่อม

ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2559

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW ระดับ ปวช.

ทักษะการเชื่อม GTAW & GMAW & SMAW ระดับ ปวส.

ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2560

ดำเนินงานโดย วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกและวิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

 

Copyright © 2018 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.