เครื่งตัดแก๊สและเครื่องตัดพลาสม่า ซีเอ็นซี รุ่น Master 35

ความเร็วสูง ประสิทธิภาพสูง UBD เทคโนโลยี

                 เคื่องตัด CNC ของ ProArc ได้ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันซึ่งคุณสามารถวางใจได้ในราคาที่เหมาะสมสำหรับงานตัดที่ต้องการคุณภาพสูง และแม่นยำ โดยมี Controller ที่รองรับ PC Base ใช้ linear way และ UBD (Unique Belt Drive) เทคโนโลยี และยังสามารถเพิ่มอุปกรณืเสริมต่างๆ ที่เสริมคุณภาพการตัดงาน ความเร็ว และความแม่นยำอย่างที่ต้อการได้อีกด้วย

คุณสมบัติของเครื่อง

           - ออกแบบโครงสร้างแบบ low profile คือ เครื่งไม่สูง มีความแข็งแรง และทันสมัย

           - ใช้มอเตอร์ AC Servo ซึ่งมีแรงบิตสูง ให้ความละเอียดและความเฉื่อยต่ำ

           - ใช้ Guer Reducer ที่มีความละเอียด โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 2 อาร์คมินิท

           - ความแม่นยำเชิงตำแหน่ง +/- 0.1 มม. , ความแม่นยำในการซ้ำตำแหน่ง +/- 0.1 มม.

           - ใช้กระดูกงู (Cable Chain) ที่มีความยืดหยุ่นได้ดีในการร้อยสาย และถาดรองสายทั้ง 2 แกน

           - มีแผ่นทความสะอาดรางอัตโนมัติ ในขณะที่เครื่องมีการเคลื่อนที่

           - มีชุดอุปกรณืป้องกันฝุ่นสำหรับ linear way guide ทางด้านแกน x ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ

           - ใช้ CNC Controller ที่เป็ PCBased ให้การประมวลผลที่แม่นยำและรวดเร็ว ซึ่งชุด Controller ที่มีการควบคุมระบบแบบหลายแกน               มีความยืดหยุ่นหลากหลาย ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวกในการใช้งาน

           - ชุดจับหัวตัดออกแบบมาอย่างละเอียด มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

           - ชุดควบคุมแก๊สติดตั้งรวมกับ Controller สะดวกในการปรับค่า ประกอบด้วยเกจ์ปรับแรงดันและโซลินอยด์ วาล์ว สามารถปรับให้มี                 แรงดันสำหรับชุดหัวตัดสูง และอัตราการไหลของแก๊สต่ำ มีชุดึวบคุมการเผาชิ้นงาน(Preheat) ด้วยความร้อนสูงและต่ำ มีระบบจุด                 หัวตัดอัตโนมัติ และมีชุดมาร์คชิ้นงานด้วยผงมาร์ค

           - รองรับการตัดด้วยแก๊ส และการตัดด้วยพลาสม่า (Plasma cutting machine and Gas cutting machine)

Specifications

 

Copyright © 2018 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.